Diploma Pengurusan Perniagaan disasarkan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar merentasi pelbagai disiplin perniagaan dan membantu dalam menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran kerjaya dalam perniagaan kontemporari pada abad ke-21. Ini adalah satu bidang dinamik bagi pelajar-pelajar yang ingin membangunkan kemahiran dalam pelbagai kajian seperti pentadbiran, pengurusan sumber manusia, perakaunan, kewangan, pemasaran, insurans, perbankan dan keusahawanan. Disebabkan sifat fleksibel rangka program, pelajar boleh memilih melanjutkan pengajian mereka di dalam pelbagai bidang di IPTA mahupun IPTS.

Diploma Pengurusan Perniagaan disasarkan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar merentasi pelbagai disiplin perniagaan dan membantu dalam menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran kerjaya dalam perniagaan kontemporari pada abad ke-21. Ini adalah satu bidang dinamik bagi pelajar-pelajar yang ingin membangunkan kemahiran dalam pelbagai kajian seperti pentadbiran, pengurusan sumber manusia, perakaunan, kewangan, pemasaran, insurans, perbankan dan keusahawanan. Disebabkan sifat fleksibel rangka program, pelajar boleh memilih melanjutkan pengajian mereka di dalam pelbagai bidang di IPTA mahupun IPTS.

Diploma Pengurusan Perniagaan disasarkan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar merentasi pelbagai disiplin perniagaan dan membantu dalam menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran kerjaya dalam perniagaan kontemporari pada abad ke-21. Ini adalah satu bidang dinamik bagi pelajar-pelajar yang ingin membangunkan kemahiran dalam pelbagai kajian seperti pentadbiran, pengurusan sumber manusia, perakaunan, kewangan, pemasaran, insurans, perbankan dan keusahawanan. Disebabkan sifat fleksibel rangka program, pelajar boleh memilih melanjutkan pengajian mereka di dalam pelbagai bidang di IPTA mahupun IPTS.